نمایش 1–12 از 30 نتیجه

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 630 آمپر الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 630 آمپر الکترو کاوه کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 400 آمپر الکترو کاوه

ریال121,000,000
کلید گردان چیست و چه کاربردی دارد؟ کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 400 آمپر الکترو کاوه یکی

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 200 آمپر الکترو کاوه

ریال62,500,000
کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 200 آمپر الکترو کاوه کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه استاندارد 100 آمپر الکترو کاوه

ریال39,300,000
کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه استاندارد 100 آمپر الکترو کاوه کلید گردان سه فاز و نول دو

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 63 آمپر الکترو کاوه

ریال10,700,000
کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 63 آمپر الکترو کاوه کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 50 آمپر الکترو کاوه

ریال6,340,000
کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 50 آمپر الکترو کاوه کلید گردان، نوعی سوییچ است که عملکرد مدار

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 40 آمپر الکترو کاوه

ریال5,190,000
کلید گردان چپگرد راستگرد 16 آمپر الکترو کاوه کلید گردان، نوعی سويیچ است که عملکرد مدار یا منابع تغذیه را

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 16 آمپر الکترو کاوه

ریال3,960,000
 کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 16 آمپر الکترو کاوه کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه

کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 630 آمپر الکترو کاوه

ریال93,100,000
کلید گردان چیست؟ کلید گردان (کلید سلکتوری) وسیله‌ای مکانیکی است که برای کنترل جریان برق در مدار الکتریکی برای قطع

کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه 400 آمپر الکترو کاوه

ریال51,800,000
کلید گردان چیست؟ کلید گردان (کلید سلکتوری) وسیله‌ای مکانیکی است که برای کنترل جریان برق در مدار الکتریکی برای قطع