نمایش 1–12 از 24 نتیجه

کلید گردان دو طرفه چراغدار متحرک

ریال943,000
بررسی کلید گردان دو طرفه چراغدار متحرک کلید سلکتوری 24 ولت چراغ‌دار دو طرفه متحرک فلزی SEI-LED رعد، جهت راه

کلید گردان دو طرفه چراغدار ثابت

ریال943,000
کلید گردان دو طرفه چراغ‌دار ثابت کلید سلکتوری چراغ‌دار دو طرفه ثابت ، جهت راه اندازی و یا توقف جریان

کلید گردان دو طرفه متحرک

ریال669,000
کلید گردان دو طرفه متحرک کنترل مدارها یا وسایل برقی راه‌های مختلفی دارد که در این راستا استفاده از انواع

کلید گردان دو طرفه ثابت

ریال669,000
بررسی کلید گردان دو طرفه ثابت کنترل مدارها یا وسایل برقی راه‌های مختلفی دارد که در این راستا استفاده از

کلید گردان دو فاز دو طرفه 63 آمپر الکترو کاوه

ریال7,860,000
کلیدهای گردان کاوه کلیدهای گردان تولیدی شرکت الکترو کاوه ، طیف کاملی از کلیدهای گردان برای قطع و وصل مدارها

کلید گردان دو فاز دو طرفه 50 آمپر الکترو کاوه

ریال4,630,000
کلیدهای گردان کاوه کلیدهای گردان تولیدی شرکت الکترو کاوه ، طیف کاملی از کلیدهای گردان برای قطع و وصل مدارها

کلید گردان دو فاز دو طرفه 40 آمپر الکترو کاوه

ریال3,940,000
کلیدهای گردان کاوه کلیدهای گردان تولیدی شرکت الکترو کاوه ، طیف کاملی از کلیدهای گردان برای قطع و وصل مدارها

کلید گردان دو فاز دو طرفه 25 آمپر الکترو کاوه

ریال3,160,000
کلیدهای گردان کاوه کلیدهای گردان تولیدی شرکت الکترو کاوه ، طیف کاملی از کلیدهای گردان برای قطع و وصل مدارها

کلید گردان دو فاز دو طرفه 16 آمپر الکترو کاوه

ریال2,200,000
کلیدهای گردان کاوه کلیدهای گردان تولیدی شرکت الکترو کاوه ، طیف کاملی از کلیدهای گردان برای قطع و وصل مدارها

کلید گردان دو فاز یک طرفه 63 آمپر الکترو کاوه

ریال5,460,000
کلیدهای گردان الکترو کاوه کلیدهای گردان و سلکتوری تولیدی شرکت الکترو کاوه ، طیف کاملی از کلیدهای گردان برای قطع

کلید گردان دو فاز یک طرفه 50 آمپر الکترو کاوه

ریال3,040,000
کلیدهای گردان الکترو کاوه کلیدهای گردان و سلکتوری تولیدی شرکت الکترو کاوه ، طیف کاملی از کلیدهای گردان برای قطع

کلید گردان دو فاز یک طرفه 40 آمپر الکترو کاوه

ریال2,680,000
کلید گردان الکترو کهربا کلید گردان سه فاز دو طرفه الکتروکهربا یکی از انواع مختلف کلیدهای الکتریکی است. کلید یکی