نمایش 1–12 از 60 نتیجه

کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 630 آمپر الکترو کاوه

کلید گردان چیست؟ یکی از انواع کلیدها جهت قطع و وصل کردن منابع تغذیه متفاوت و مدارها، کلیدهای گردان هستند.

کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 400 آمپر الکترو کاوه

ریال89,100,000
کلید گردان چیست؟ کلیدی وسیله قطع و وصل مکانیکی است که قادر به وصل کردن، عبور و قطع جریان ها

کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 200 آمپر الکترو کاوه

ریال44,100,000
کلید گردان چیست؟ کلیدی وسیله قطع و وصل مکانیکی است که قادر به وصل کردن، عبور و قطع جریان ها

کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد استاندارد 100 آمپر الکترو کاوه

ریال26,900,000
کلید گردان چیست؟ کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد استاندارد 100 آمپر الکترو کاوه  وسیله قطع و وصل مکانیکی است

کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد کوچک 100 آمپر الکترو کاوه

ریال17,300,000
کلید گردان چیست؟ کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد کوچک 100 آمپر الکترو کاوه  وسیله قطع و وصل مکانیکی است

کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 63 آمپر الکترو کاوه

ریال10,300,000
کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 63 آمپر الکترو کاوه یکی از انواع کلیدها جهت قطع و وصل کردن منابع

کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 50 آمپر الکترو کاوه

ریال5,930,000
کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 50 آمپر الکترو کاوه یکی از انواع کلیدها جهت قطع و وصل کردن منابع

کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 25 آمپر الکترو کاوه

ریال3,880,000
کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 25 آمپر الکترو کاوه کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 25 آمپر الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز چپگرد راستگرد 16 آمپر الکترو کاوه

ریال2,680,000
کلید گردان چپگرد راستگرد 16 آمپر الکترو کاوه کلید گردان، نوعی سويیچ است که عملکرد مدار یا منابع تغذیه را

کلید گردان سه فاز دو طرفه 630 آمپر الکترو کاوه

ریال142,000,000
کلید گردان سه فاز دو طرفه 630 آمپر الکترو کاوه کلید گردان سه فاز دو طرفه 630 آمپر الکترو کاوه

کلید گردان سه فاز دو طرفه 400 آمپر الکترو کاوه

ریال91,000,000
کلید گردان سه فاز دو طرفه 400 آمپر الکترو کاوه کلید گردان سه فاز دو طرفه 400 آمپر الکترو کاوه