نمایش 1–12 از 36 نتیجه

کلید حرارتی 56 تا 80 آمپر هیوندا

ریال24,500,000
کلید حرارتی چیست ؟ کلید‌های حرارتی از جمله تجهیزات حفاظتی که در تابلو برق در صنعت استفاده میشود که ساختار

کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر هیوندا

ریال24,500,000
کلید حرارتی چیست؟ کلید حرارتی از جمله قطعاتی ضروری هستند که الکتروموتورها را دربرابر اتصال کوتاه و اضافه بار به

کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر هیوندا

ریال24,500,000
کلید حرارتی چیست ؟ کلید‌های حرارتی از جمله تجهیزات حفاظتی که در تابلو برق در صنعت استفاده میشود که ساختار

کلید حرارتی 24 تا 32 آمپر هیوندا

ریال11,200,000
کلید حرارتی چیست ؟ کلید‌های حرارتی از جمله تجهیزات حفاظتی که در تابلو برق در صنعت استفاده میشود که ساختار

کلید حرارتی 20 تا 25 آمپر هیوندا

ریال11,200,000
کلید حرارتی چیست ؟ کلید‌های حرارتی از جمله تجهیزات حفاظتی که در تابلو برق در صنعت استفاده میشود که ساختار

کلید حرارتی 17 تا 23 آمپر هیوندا

ریال11,200,000
کلید حرارتی چیست ؟ کلید‌های حرارتی از جمله تجهیزات حفاظتی که در تابلو برق در صنعت استفاده میشود که ساختار