در حال نمایش 3 نتیجه

ترمینال انشعابی 5 خانه RSPT 4/5

ریال353,000
ترمینال انشعابی 5 خانه، دارای پوشش شفاف جهت اطمینان از اتصال صحیح سیم ها است و عملکرد مناسبی در بازه

ترمینال انشعابی 3 خانه RSPT 4/3

ریال223,000
ترمینال انشعابی 3 خانه، در سیم کشی ساختمان ها، برای توزیع نیروی الکتریسیته جهت اتصال کلید ها و پریزها، لوازم

ترمینال انشعابی 2 خانه RSPT 4/2

ریال177,000
ترمینال انشعابی 2 خانه، دارای پوشش شفاف جهت اطمینان از اتصال درست سیم ها است و عملکرد مناسبی در بازه