نمایش 1–12 از 14 نتیجه

کابل جوش 50 * 1 پارس

ریال3,340,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 11.0 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 500 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: پارس
 

کابل جوش 70 * 1 پارس

ریال4,770,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 12.5 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 700 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: پارس
     

کابل جوش 95 * 1 پارس

ریال5,520,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 15.0 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 950 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: پارس
   

کابل جوش 35 * 1 پارس

ریال2,280,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 11.5 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 350 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: پارس
   

کابل جوش 25 * 1 پارس

ریال1,650,000
افزودن به سبد خرید
 • برند: پارس
 • قطر کل: 9.5 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 250 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
   

کابل جوش 95 * 1 اعتماد کابل البرز

ریال7,640,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 15.0 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
  • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 950 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: اعتماد کابل البرز

کابل جوش 70 * 1 اعتماد کابل البرز

ریال5,410,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 13.5 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 700 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: اعتماد کابل البرز 
   

کابل جوش 50 * 1 اعتماد کابل البرز

ریال4,350,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 13.0 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 500 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: اعتماد کابل البرز 
 

کابل جوش 35 * 1 اعتماد کابل البرز

ریال3,290,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 11.5 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 350 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: اعتماد کابل البرز 
 

کابل جوش 70 * 1 نور

ریال4,350,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 13.5 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 700 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: نور
   

کابل جوش 50 * 1 نور

ریال2,970,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 13.0 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 500 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -10 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 500 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: نور
 

کابل جوش 35 * 1 نور

ریال1,910,000
افزودن به سبد خرید
 • قطر کل: 11.5 میلی متر
 • ولتاژ نامی: 300 ولت
 • حداکثر دمای مجاز هادی: 70 درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای نصب: -25 درجه سانتیگراد
 • انعطاف پذیری: بالا
 • مقاومت در برابر سایش: بالا
 • مقاومت در برابر ضربه: بالا
 • مقاومت در برابر شعله: بالا
 • وزن تقریبی: 370 کیلوگرم در هزار متر
 • استانداردها: ملی ایران، ISIRI 60332-1، IEC 60245-1
 • برند: نور
 

آشنایی با انواع و کاربردهای كابل جوش

اگر اطلاعی پیرامون فرایند جوشکاری داشته باشید می دانید که کیفیت کابل جوش می تواند چه تاثیر بسزایی در فرایند جوشکاری داشته باشد. در این مقاله به معرفی کابل جوش و نکات ایمنی استفاده از آن خواهیم پرداخت و قیمت این کابل ها را بررسی خواهیم کرد.

کاربرد کابل جوشکاری

از کابل جوش برای اتصال قطعات آهنی استفاده می شود. بعلاوه، این کابل در صنایع مختلفی چون کشتی سازی و حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد. سیم جوشکاری بسیار انعطاف پذیر بوده و به راحتی خم و راست می شود زیرا دارای هادی مسی آنیل می باشد. عایق به کار رفته در این کابل از جنس pvc بوده و در تمام عوامل محیطی قابل استفاده است. بنابراین، دچار خمیدگی و پوسیدگی نخواهد شد.
سیم جوش یک رسانا استاندارد است که در سایزهای مختلفی تولید می شود و به همراه یک لایه عایق حرارتی لئوپرن تشکیل شده است. کابل های جوش همگی از ترموست یا ترموپپلاستیکی هستند و در مقابل پاشیدگی های جوش تحمل بالایی دارند.

خرید و قیمت کابل جوشکاری با قیمت ارزان

انواع کابل جوشکاری

 • کابل جوشکاری افشان
 • کابل جوش لاستیکی

کابل جوش لاستیکی

هنگام جوشکاری حتما باید در از ایمنی کابل اطمینان داشته باشید تا کابل در برابر حرارت زیاد  عملکرد خوبی داشته باشد. کابل لاستیکی دارای ایمنی مناسب هنگام جوشکاری است و تمام نکات ایمنی هنگام ساخت آن رعایت شده است.

کابل جوش لاستیکی به خاط رداشتن لاستیکی که در ساخت آن به کار رفته برای استفادهدر شرایط کارگاهی مناسب است و در تماس با انواع مواد صنعتی مثل اسید ها و درجه حرارت بالا و پایین دچار آسیب نمی شود.

کابل جوش لاستیکی معمولا زمانی استفاده می شود که میزان جریان عبوری زیاد باشد.  کابل های لاستیکی به راحتی قادر به خم و راست شدن هستند زیرا فرد جوشکار هنگام کار ممکن سیم جوش را حرکت دهد. به همین علت این نوع کابل بسیار انعطاف پذیر است.

کابل جوش لاستیکی

مشخصات کابل جوشکاری

همان طور که از نام این محصول پیداست از این کابل برای فرایند جوشکاری استفاده می شود. نام دیگر این محصول کابل اینورتر می باشد بعضا آن را با نام کابل اتصال جوشکاری می شناسند. این محصول در سایز های مختلفی عرضه می شود که از معروف ترین این سایز ها می توان به کابل جوش ۱۸، سیم جوش ۹۵، کابل جوش ۱۲  نیز اشاره کرد.

کابل جوشکاری در سایز بندی های مختلفی وجود دارد و از یک عایق حرارتی نئوپرن تشکیل شده است. این کابل ها در هر نوعی از جنس ترموپلاستیک هستند و در مقابل پاشیدگی جوش تحمل بالایی دارد. سیم جوش در دو نوع مس و آلومینیوم در بازار یافت می شود و قیمت آلومینیوم به نسبت کابل مسی ارزان تر است.

روکش به کار رفته در این محصول در برابر فشار های مکانیکی،  فیزیکی و الکتریکی مقاومت بسیار بالایی دارد. همچنین در برابر پارگی، سایش و ضربات متعدد بسیار مقاوم است. در ادامه به معرفی چند نمونه از برندهای مطرح در تولید کابل جوش خواهیم پرداخت.

برند اعتماد کابل البرز در کابل جوشکاری

شرکت اعتماد کابل البرز از سال 2013 فعالیش را در زمینه سیم وکابل شروع کرده است. این شرکت جهت تولید انواع مختلف سیم و کابل های فشار قوی، فشار ضعیف و آلومینیومی و غیره فعالیت می کند. این شرکت پس از گرفتن استاندارهای ملی ایران و گواهینامه iso به فعالیت خود در ایران و حاشیه خلیج فارس ادامه داده است. همچنین کارخانه اعتماد البرز تولید کننده انواع سیم و کابل برق و کابل های مخابرات در ایران است.

 کابل جوش پارس

شرکت سیم و کابل پارس از سال 1984 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل شروع کرده و تا به امروز موفق به تولید برترین سیم و کابل با کیفیت و دوام بسیار بالا شده است. این کمپانی در ساخت محصولات خود از بهترین مواد اولیه و ماشین آلات روز دنیا استفاده می کند و محصولاتی نظیر کابل جوش پارس را طبق استاندارد های جهانی می سازد؛ لذا خریداران گرامی می توانند بدون هیچ نگرانی از جانب کیفیت کالا محصولات شرکت پارس را خریداری کنند.

سیم جوش برند نور

محصولات سیم جوش شرکت نور تحت برند تجاری NOOR Cable، با هدف ایجاد زمینه شغلی در راستای سیاست اشتغال زایی و توسعه صنعت با تاسیس کارخانه ای در شهرک زنجان شروع به فعالیت کرده است. تمامی فعالیت های نصب و ساخت در این شرکت توسط پرسنل و متخصصین صورت می گیرد.

شرکت سیم و کابل نور به جهت استفاه از تکنولوژی و همینطور دستگاه های روز دنیا جزء اولین تولید کنندگان سیم و کابل می باشد.

کابل جوشکاری

عایق کابل جوش

سیم و کابل های قدیمی اغلب دارای عایق هایی از جنس کائوچوی طبیعی بودند و  به همین دلیل در مقابل عوامل محیطی نظیر حرارت و آتش سوزی دارای مقاومت پایینی بودند. با پیشرفت علم و تکنولوژی پلاستیک های جدیدی نظیر pvc جای کائوچو را در صنعت سیم و کابل سازی گرفتند و از آنها به عنوان عایق سیم و کابل استفاده شد. این تغییر ساختار موجب بهبود عملکرد و دوام بیشتر سیم و کابل شد بطوری که عایق های پلاستیکی از سیم در مقابل آتش گرفتن و ذوب شدن محافظت می کردند. این مزیت به خصوص برای کابل های جوش بسیار قابل توجه بود چراکه به دلیل ایجاد جرقع در جوشکاری امکان احتراق کابل جوش نسبت به دیگر انواع سیم و کابل بیشتر بود.

عایق پی وی سی علاوه بر مقاومتی که در برابر حرارت دارد، می تواند از کابل جوش در برابر رطوبت و فرسایش نیز محافظت کند. ماده pvc یا پلی وینیل کلراید نوعی پلیمر گرمانرم می باشد که در برابر اسید ها، قلیاها و اکسید کننده ها مانند اسید کرمیک 6 مقاوم می باشد. معمولا از این ماده در دامنه حرارتی 42- تا 105+ و برای کابل های فشار ضعیف با ولتاژ نامی 1 کیلوولت استفاده می گردد.

قیمت کابل جوشکاری

برای انتخاب مناسب یک سیم جوش باید به چند مور توجه لازم را داشته باشید. برفرض مثال توجه به قیمت یا وزن یک کابل نمی تواند معیار مناسبی باشد زیرا وزن یک کابل را نمی توان گفت برحسب سنگین یا سبک بودن مقایسه کرد. مراجعه کردن به پیشینه شرکت تولید کننده یک معیار مناسب جهت ارزیابی سیم وکابل است.

همچنین توجه به موادی چون هادی و عایق که داخل سیم و کابل به کار رفته است. به دلیل تفاوت زیاد در مواد اولیه مورد استفاده در کابل جوش برند های مختلف و هادی های مختلفی که استفاده می شود، نمی توان برای این کابل قیمت قطعی تعیین کرد. از این رو برای دانستن قیمت هر نوع کابل جوشکاری که مد نظرتان هست با کارشناسان ما تماس بگیرید و یا به صفحه مربوط به آن در سایت الفبای برق مراجعه کنید.

خرید کابل جوش و قیمت کابل جوش

تماس با ما

شما عزیزان میتوانید برای خرید انواع کابل جوش، از سایت الفبای برق اقدام کنید و همچنین برای اطلاع از قیمت کابل جوشکاری از طریق شماره های زیر با فروشگاه در تماس باشید.

02133946510 و یا 09353074757

تماس-با-ما